Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU za 2021. godinu

Direkcija za europske integracije, u suradnji sa Društvom novinara BiH i uz podršku Švedske, a u okviru aktivnosti na obilježavanju Dana Europe i Europskog tjedna u BiH u 2021. godini, objavljuje Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU za 2021. godinu. Javni poziv za dostavljanje radova je otvoren od 30.10.2020. godine do 31.03.2021. godine.

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije:

Najbolji TV, video ili radijski novinarski prilog;
Najbolji pisani novinarski tekst.
Najbolji radovi u obje kategorije će biti nagrađeni laptop računarom. Nagrade će biti uručene u okviru obilježavanja Dana Europe i Europskog tjedna u BiH u svibnju 2021. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u razdoblju od dana objave javnog poziva (30.10.2020.) do njegovog zatvaranja (31.03.2021.). Radove može prijaviti autor osobno ili imenovani predstavnik medija.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu novinarska_nagrada@dei.gov.ba, sa naznakom “Za nagradu za najbolju novinarsku priču“. Prijava treba da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, medij u kojem je priča objavljena i kontakt podaci) i web link na objavljeni tekst, odnosno audio/video priču ili skeniranu kopiju teksta objavljenog u printanom mediju. Ako audio/video priča nije objavljena na web platformi potrebno je dostaviti koristeći Wetransfer, OneDrive ili Google Drive, uz uredničku potvrdu o objavi audio/video priče u mediju.

Cijeli tekst Javnog poziva dostupan je ovdjeOVDJE.