Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2022. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2022. godinu.

Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2022. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 – „Tjelesna kultura i sport”, planirana na ekonomskom kodu 614200 – Tekući transferi pojedincima u iznosu do 150.000,00 (slovima: stotinupedesethiljada i 00/100 KM.

Javni poziv ostaje otvoren do 22.novembra 2022. godine. Javni poziv i prijavni obrasci za trenere i sportiste možete pronaći na linkovima ispod, ili na stranici Vlade TK u odjeljku Obavještenja i konkursi.

Javni poziv

Prijavni obrazac za stipendije – trener

Prijavni obrazac za stipendije – sportista