Javni poziv za dodjelu na korištenje mobilnih kućica u okviru manifestacije „Zima u Tuzli“

Turistička zajednica grada Tuzle je dana 01.11.2023. objavila Javni poziv za dodjelu na korištenje
mobilnih kućica u okviru manifestacije „Zima u Tuzli“, koja će trajati od 15.12.2023. godine do
07.01.2024. godine, a u svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta, sa ciljem kreiranja i
obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu.

Javni poziv sa pratećom dokumentacijom je objavljen na https://tztz.ba/ba/javni-pozivi/.
Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave od zainteresiranih korisnika, a pravo podnošenja prijave za
korištenje mobilnih kućica imaju:

a) fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost (ugostiteljska djelatnost), registrovana kod
nadležnog organa za registraciju djelatnosti na području Bosne i Hercegovine;

b) privredna društva (d.o.o.) registrovana na području Bosne i Hercegovine za obavljanje
djelatnosti ugostiteljstva kod nadležnog općinskog suda pri odjeljenju registra za upis pravnih
lica i

c) javna preduzeća koja su registrovana i za djelatnost ugostiteljstva (d.o.o.), a čiji je osnivač ili
suosnivač Grad Tuzla.

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti fizička i pravna lica bez registrovane djelatnosti u oblasti
ugostiteljstva kao ni subjekti koji imaju status javne ustanove, organizacije civilnog društva i druga
pravna lica koja po ovom Javnom pozivu nisu prihvatljivi prijavitelji.

U tekstu Javnog poziva objavljenog na https://tztz.ba/ba/javni-pozivi/ je pobrojana sva neophodna
prateća dokumentacija, a prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično ili poštom u Turističku
zajednicu grada Tuzle na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TUZLE

Ul. Soni trg broj 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“
Javni poziv ostaje otvoren do 15.11.2023. do 16:00 sati.
Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Turističkoj
zajednici grada Tuzle na broj telefona: 035 257 499 ili na e-mail: info@tztz.ba