Javna priznanja za doprinos u oblasti obrazovanja

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović uručio je inspektorima za obrazovanje Vesimi Čičkušić i Jusufu Omeroviću javno priznanje „Zahvalnica“ za doprinos u razvoju i afirmaciji odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Zahvalnice, prema riječima ministra Omerovića, imaju za cilj da podstaknu službenike u radu.

„Vesima Čičkušić i Jusuf Omerović su kao inspektori doprinosili radu, provođenju zakona u institucijama obrazovanja, u javnim ustanovama od predškolskog, preko osnovnog, srednjeg, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja te imamo potrebu da im se na ovaj način zahvalimo i to ćemo ubuduće činiti sa drugim službenicima“, kazao je ovom prilikom ministar Omerović.

Glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje Vesima Čičkušić naglasila je da je „jako značajno da u ovom radu koji se odvija na terenu i sa subjektima nadzora na neki način imamo podršku Ministarstva i da je to zajednički rad na uspostavljanju jednog uređenog sistema na svim nivoima obrazovanja.“

Nastojanje ova dva inspektora da se kompletan nastavni proces na području TK drži sistema nije prošao neprimijećen.

Prema riječima kantonalnog inspektora za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Jusufa Omerovića „uložen je ogroman trud u proteklom periodu. Ovo će nam samo biti podsticaj i nama i našim kolegama da i dalje nastavimo sa uspješnim radom na provođenju zakona i podzakonskih propisa.“