Izvještaj Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite: Gorjela električna instalacija u Bingo City Centru

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih imale i četiri intervencije na gašenju požara i to:

– na području Grada Srebrenik gdje je u naselju Bare gorio kontejner za smeće

– na području Grada Tuzla gdje je u Bingo City Centru gorjela električna instalacija

– na području općine Banovići gdje je u ulici Rudarska br. 30 gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu

– na području općine Kalesija gdje je u naselju Dubnica gorio dio fasade na privatnom stambenom objektu

Požari su lokalizirani i ugašeni.