Izrađen nacrt Energetske dozvole za TE Banovići

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije utvrdilo je nacrt Energetske dozvole za izgradnju termoelektrane ”Banovići”, blok 1-350 MW.P lanirana godišnja proizvodnja električne energije je 2.252,3 GWh.

Blok se planira graditi u granicama postojećeg eksploatacionog polja rudnika RMU ”Banovići”.

Ministarstvo je danas u plaćenom oglasu u štampi obavijestilo javnost i zainteresirane strane da komentare i primjedbe na nacrt Energetske dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi do 19. novembra.

Ministarstvo navodi da je pribavilo prethodnu saglasnost od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i od oba doma Parlamenta Federacije BiH.

(Nezavisni.ba)