Izmijenjeni i pojednostavljeni uslovi smještaja u Dom penzionera Tuzla

Za podnošenje prijave za prijem osoba treće životne dobi, hronično bolesnih i invalidnih lica u JU “Dom penzionera” Tuzla, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

Popunjen obrazac Zahtjeva za smještaj (popunjava se prilikom prijema);
Lična karta i kopija CIPS-a;
Mišljenje porodničnog ljekara da nema kontraindikacija za smještaj sa kratkim pregledom eventualnih oboljenja i trenutnih terapija;
Test na korona virus COVID-19, ne stariji od 48 sati prije prijema u Dom.
Zdravstvena legitimacija, ovjerena od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje
NAPOMENA: Ljekarski nalazi ne smiju biti stariji od 4 mjeseca i moraju biti izdati od registrovanih zdravstvenih ustanova, saopćili su iz Doma penzionera Tuzla.

Smještaj se vrši u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama sa kupatilima, centralnim grijanjem i balkonima. Dom pruža usluge (uračunate u cijenu smještaja): ishrana (tri obroka dnevno i užina za dijabetičare), primarne zdravstvene zaštite (pregled liječnika utorkom i četvrtkom u Domu, prijevoz pod pratnjom na specijalističke preglede, stalni nadzor radnika Odjeljenja zdravstvene i pojačane njege, fizikalne vježbe), šišanje, brijanje, kupanje slabo pokretnih i nepokretnih osoba, društvene aktivnosti (druženja, izleti, proslave rođendana i praznika, radnookupacione terapije), edukacija i prevencija.

CIJENE SMJEŠTAJA PO OSOBI ZA JEDAN MJESEC:

Za I kategoriju korisnika – pokretne osobe koje samostalno obavljaju životne aktivnosti (održavanje lične higijene, kupanje, oblačenje, fiziološke potrebe, objedovanje u restoranu), svjesni su, orijentisani i samostalno uzimaju medicinsku terapiju, osim inzulina, mjesečna cijena usluga smještaja je slijedeća:

– u jednokrevetnoj sobi ……………….700,00 KM,

– u dvokrevetnoj sobi ………………….600,00 KM.

Za II kategoriju korisnika – polupokretne/nepokretne osobe kojima su potrebne usluge kupanja, presvlačenja, hranjenja, davanja terapije, te osobe koje koriste pelene za odrasle, mjesečna cijena usluga smještaja je slijedeća:

– u jednokrevetnoj sobi ……………….1000,00 KM,

– u dvokrevetnoj sobi ………………….800,00 KM.

Korisnici plaćat će, pored mjesečne cijene usluga smještaja, i dodatni novčani iznos od 50,00 KM za na ime troškova za pelene, katetere, stome, prevoz na dijalizu i hemoterapiju.

Za više informacija pozovite broj: 035 270-004 (recepcija) ili pišite na email: dompenzionera@bih.net.ba i facebook: Hotel Dom penzionera Tuzla.