Izabrani zastupnici neće moći ostati istovremeno i delegati u Domu naroda Parlamenta BiH

Ukupno četiri još uvijek aktuelna delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH na ovogodišnjim izborima izabrani su za zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Riječ je o Bariši Čolaku (HDZ BiH), Nebojši Radmanoviću (SNSD), Halidu Genjcu (SDA) i Safetu Softiću (SDA). Svi će do kraja naredne sedmice morati donijeti odluku o tome da li će prihvatiti mandat i u naredne četiri godine obnašati dužnost zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH kazali su za Klix.ba da su funkcije zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH i delegata u Domu naroda PSBiH nespojive, odnosno da jedna osoba u isto vrijeme ne može biti i zastupnik i delegat.

“Konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je 6. decembra 2018. godine, kada će novoizabranim zastupnicima biti uručena uvjerenja o dodjeli mandata koja sadrže izjavu o prihvatanju ili odbijanju mandata. Zastupnici će imati vremena da u roku od sedam dana odluče da li će prihvatiti mandat u Zastupničkom domu PSBiH. U slučaju da prihvate mandat, a ne podnesu sami ostavku u Domu naroda PSBiH, onda CIK po službenoj dužnosti ima rok od 15 dana da utvrdi prestanak mandata u Domu naroda PSBiH”, kazali su nam iz CIK-a.

Pored četvorice delegata koji su izabrani u Zastupnički dom PSBiH, postoje delegati koji su izabrani u niže organe vlasti poput Zdenke Džambas koja je na ovogodišnjim izborima izabrana u Skupštinu Srednjobosanskog kantona (SBK) ili Darka Babalja koji će naredne četiri godine obnašati dužnost zastupnika u Narodnoj skupštini RS-a. Također, trenutni delegat u Domu naroda PSBiH i član Kolegija Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić predložen je za člana Vijeća naroda RS-a.

Ostaje upitno koliko će otežan biti način donošenja odluka u Domu naroda PSBiH ako izabrani zastupnici prihvate mandate. Naime, kvorum neophodan za odlučivanje u Domu naroda PSBiH čini devet delegata, uz uslov da su prisutna najmanje po tri delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, a prema Poslovniku doma, odluke u Domu naroda donose se većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju.

Primjera radi, ako Genjac i Softić prihvate mandate u Zastupničkom domu PSBiH, na sjednice će obavezno morati dolaziti svi ostali delegati iz Kluba Bošnjaka, odnosno Sead Kadić, Sifet Podžić i Fahrudin Radončić. Ukoliko samo jedan od njih izostane, neće biti kvoruma za održavanje sjednice.

(Klix)