Istraživanje u Lukavcu: 90,6 % mladih želi omladinski centar

Omladinska grupa “Kvart” osnovana je u februaru 2017. godine kao neformalna grupa mladih nezadovoljna svojim položajem u društvu, s ciljem da svojim djelovanjem dovedu do promjena i boljih uslova za mlade. U prethodnom periodu odradili smo niz aktivnosti, fokusirajući se na najranjiviju kategoriju društva, a to su djeca i mladi. Kao članica Grupe za dobrobit djece, čast nam je i zadovoljstvo raditi na projektima koji su u interesu svih građana i građanki, a naročito djece, od čega bismo izdvojili učešće u kreiranju strateškog dokumenta, Lokalnog akcionog plana za dobrobit djece općine Lukavac.

U mjesecu februaru proveli smo anketu na uzorku od 500 mladih, uzrasta od 15 do 30 godina, sa područja općine Lukavac, s ciljem dobijanja informacija o potrebi otvaranja Omladinskog centra. Mladi smatraju da nema dovoljno kulturno/zabavnih događaja, a za mjesto na kojem se mogu okupljati navode samo nekolicinu kafica/klubova u kojima mogu provesti svoje vrijeme. Poražavajući je podatak da više od 60% ispitanih svoje slobodno vrijeme provodi surfajući na internetu – na društvenim mrežama, jer im nedostaje prostor gdje bi svoje hobije, životne vještine i talente mogli da pokažu, prostor u kojem bi mogli nešto novo da nauče, mjesto sigurnog odrastanja u kojem bi mogli da se druže i kvalitetnije provode vrijeme.

Smatramo da otvaranjem Omladinskog centra će se pružiti prilika mladima da imaju razlog za ostanak u svojoj zajednici, da vještine koje posjeduju mogu ispoljiti i prenjeti na druge, da ce se sklapati nova prijateljstva i u konačnici imati mjesto na kojem će se osjećati uvijek dobrodošlo i koje će im pružiti mnoge mogućnosti tokom njihovog odrastanja, a podatak da 90,6% mladih smatra da je potreban Omladinski centar u njihovoj zajednici, je dovoljan pokazatelj da lokalna zajednica treba da uradi sve po pitanju otvaranja jednog ovakvog Centra.

Kako mladi vide Omladinski centar najbolje su opisali u svojim anketama, a u nastavku neke od njih i prenosimo:

“Opušten ambijent, gdje muzika nije preglasna, gdje se stimuliše razgovor i gdje se nudi prilika da prisutni predoče svoj rad ili interesovanja, hobije.”, “Ručno oslikana prostorija sa drvenim podom na kome je karta svijeta da bi se na nju bacala lopta i tako birao film za gledanje. Kutak sa stolom za bilijar, par stolova za šah i druge igre… Art room gdje bi članovi čitali svoje pjesme i kratke radove o kojima bi se smjelo govoriti samo i isključivo u toj sobi… Ozvučenje cijelog prostora i zabrana puštanja zaglupljujuće muzike. I mini kuhinja za isprobavanje recepata.”, “Mjesto sa raznovrsnim društvenim igrama, ali i prostorom za čitanje, pričanje sa prijateljima, sviranje uz mogućnost naručivanja pića. Velika prostorija ili soba koja je uredjena poput nečije kuće. Da je sve komfortno, te da se osjeća prvenstveno ugodno kao da si kući. Filmsko platno, projektor, muzika, razne društvene igre…”

Pozivamo nadležne institucije da nam omoguće da imamo sigurno mjesto odrastanja, a sve mlade sa područja naše općine da nam se pridruže u ostvarivanju naših ciljeva.

(Nezavisni.ba)