Isporučen kancelarijski namještaj za potrebe deset mjesnih zajednica

U petak je u deset mjesnih zajednica isporučen kancelarijski namještaj namijenjen za potrebe istih te su sada sve mjesne zajednice opremljene adekvatnim namještajem.

Naime, od 23 mjesne zajednice, njih 12 nema uređene prostorije za rad Vijeća MZ. Na osnovu ukazane potrebe, prethodno je sačinjena analiza postojećeg stanja te lista potreba za uređenje i opremanje navedenih kancelarija.

Nabavka namještaja za deset mjesnih zajednica (Lukavica, Malešići, Gornja Lohinja, Donja Orahovica, Rašljeva, Piskavica, Vranovići, Gornji Doborovci, Buk i Prijeko Brdo) osigurana je kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“.

Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BIH) ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava.

Projekat, u drugoj fazi koja traje od 2020.-2024. godine, radi sa ukupno 41 jedinicom lokalne samouprave (JLS) i 199 MZ. MZ Projekat provodi UNDP u BIH u partnerstvu sa domaćim institucijama (Grad Gračanica) a finansiraju ga Vlada Švicarske i Švedska.

Isporuci su prisustvovali stručni saradnik za mjesnu samoupravu Haris Hrvić i predstavnica UNDP-a Nermina Klokić.

(Grad Gračanica)