Isplata penzija u FBiH 5. februara, penzije bez povećanja

Nalog za obradu penzija za januar danas je potpisan i penzije će biti isplaćene 5. febrauara na razini iznosa utvrđenih iz decembra 2018. godine, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Federacije BiH.

On je istakao da januarske penzije neće biti uvećane za 3,2 posto kako je to ranije najavljeno, jer odluku nije potvrdila Vlada FBiH, ali da će Fond PIO/MIO FBiH retroktivno, počevši od januara, izvršiti korekciju penzija nakon što Vlada FBiH okonča svoj dio posla.

Penzije za januar dobit će i sve porodice šehida, poginulih boraca, vojni penzioneri kojima sredstva za isplatu obezbjeđuje FBiH kroz budžet, ali kako budžet nije usvojen za 2019. godinu, isplata će se izvršiti na teret Fonda PIO/MIO FBiH.

Kako je rekao Krnjić, odluka je donesena nakon što je postalo jasno da ove sedmice neće biti održana sjednica Doma naroda Parlameta FBiH na kojoj bi bio usvojen budžet FBiH za 2019. godinu, odnosno potvrđen Finansijski plan Fonda PIO/MIO FBiH.

Nalog za obradu penzija za januar danas je potpisan i penzije će biti isplaćene 5. febrauara na razini iznosa utvrđenih iz decembra 2018. godine, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Federacije BiH.

On je istakao da januarske penzije neće biti uvećane za 3,2 posto kako je to ranije najavljeno, jer odluku nije potvrdila Vlada FBiH, ali da će Fond PIO/MIO FBiH retroktivno, počevši od januara, izvršiti korekciju penzija nakon što Vlada FBiH okonča svoj dio posla.

Penzije za januar dobit će i sve porodice šehida, poginulih boraca, vojni penzioneri kojima sredstva za isplatu obezbjeđuje FBiH kroz budžet, ali kako budžet nije usvojen za 2019. godinu, isplata će se izvršiti na teret Fonda PIO/MIO FBiH.

Kako je rekao Krnjić, odluka je donesena nakon što je postalo jasno da ove sedmice neće biti održana sjednica Doma naroda Parlameta FBiH na kojoj bi bio usvojen budžet FBiH za 2019. godinu, odnosno potvrđen Finansijski plan Fonda PIO/MIO FBiH.

“Uvažavajući to da je situacija sa usvajanjem budžeta i finansijskih planova takva kakva jeste, mi smo u Federalnom zavodu PIO/MIO tražili pravni osnov i odlučili smo se da u skladu sa Zakonom o PIO/MIO FBiH, kojim je definirana naša isplata penzija u mjescu za prethodni mjesec, imamo to. Istovremeno, to postoji i praktično u našem statusu samostalne ustanove kojoj je to posao. Ja sam jutros potpisao nalog za obradu penzija i penzije će biti isplaćene 5. februara za januar. Bit će isplaćene sve penzije. Ostat će nam federalni budžet dužan, ali u njemu su predviđene te obaveze, pa kada budžet bude usvojen, on će taj dug namiriti. I taj dio ćemo isplatiti iz prihoda od doprinosa koje smo prikupili”, rekao je Krnjić.

Inače, penzije u Federaciji BiH prima ukupno 416.828 penzionera.

Najniža penzija, prema podacima iz decembra 2018. godine, iznosila je 348,06 KM, a prosječna 398,97 KM.

(fejm.ba)