INTERVJU: Edin Ibrišević, direktor turističkog ureda u Gračanici – Osjeti duh bosanske čaršije

Razgovarala: Mubina Biščić-Delmanović

  Kada pomenemo Gračanicu, odmah pomislimo na njihov poduzetnički duh, sredinu sa mnoštvom razvijenih kompanija, i izrazitom strategijom konstantnog razvoja. Sa osnivanjem turističkog ureda, pred ovom čaršijom je novi izazov, povezati već postojeći privredni potencijal sa turizmom, težiti ka što boljoj promociji atrakcija koje imaju i učiniti ovu sredinu atraktivnom destinacijom za posjetu.  O onome što predstavlja njihovu prednost u odnosu na druge lokacije, planovima, ali i određenim nedostacima koje trebaju riješiti, razgovarali smo sa Edinom Ibriševićem, direktorom Turističkog ureda u Gračanici.

Nedavnim osnivanjem Turističkog ureda u Gračanici, stvoreni su uslovi za lociranje, obnavljanje ali i promociju turističkih potencijala ovog grada?

Ibrišević: – Proteklih godina, Gračanica nije imala ured, niti formiranu turističku zajednicu. Tek od 2019. ušli smo u njeno formiranje. Početkom 2021. počeo je sa radom i turistički ured.Prije svega moram istaknuti da smo puno izgubili time što nismo imali ranije imali svoj ured, jer turistički potencijali koje imamo nisu bili objedinjeni. Razvijali su se samo oni potencijali koji su bili vezani za same aktivnosti poduzetnika, ili nekog privrednika koji je investirao u određene turističke sadržaje. Sada sa ovim, da tako kažem, mi kreiramo politiku razvoja turizma u Gračanici, naravno, u skladu sa našim mogućnostima i potencijalima koje posjedujemo.  Gračanica je jedna mala sredina, ali i rijetka koja je zadržala taj bosanski duh. Mi smo prije svega čaršija. Njeni građani imaju običaj reći „odoh u čaršiju, a ne u Gračanicu“

Za grad grad Gračanicu možemo reći da, osim privrednih potencijala, ima mnoštvo turističkih atrakcija. Šta biste izdvojilli?

Ibrišević: – Mi ovdje imamo gotov turistički proizvod, to su gračaničke Terme, koje su u privatnom vlasništvu i koje su zasigurno u značajnoj mjeri pokretač razvoja u Gračanici.  Međutim, mi nastojimo da izgradimo i neke druge potencijale u okviru naše opštine, pored ovog kulturno-historijskog  značaja koji ima naš grad.  Želimo da razvijemo i ove turističke potencijale vezane, prije svega za naša izletišta i planinu, od koji su u prvom redu: Vis, Monj, Ratiš.

Za sve tri lokacije imate određene planove?

Ibrišević: – Da se pohvalimo, završili smo idejni projekat  Visa koji je u završnoj fazi. On treba da prođe javnu raspravu, nakon čega ćemo imati mnoštvo projekata koje ćemo gore izvoditi. Vis  je planiran da bude kao sportsko-rekreativni centar za adrenalinske sportove i adrenalinski turizam. Planirano je da se izgradi ZIP LINE u javno-privatnom partnerstvu, adrenalinski park, jedno šatorsko naselje. Već je urađena biciklistička staza. Turistička zajednica će 19.9. biti pokrovitelj prve brdske biciklističke utrke, koja će se održati gore na Visu. Urađeni su znakovi i već je obilježeno. Planiramo paraglaiding, za što ćemo uraditi pistu, odakle će polijetati oni koji se bave paragladingom. Dalje, planiramo uraditi i projekat za adrenalisko penjanje, dakle, čitav niz sadržaja koji su ovog karaktera. U fazi je i završetak idejnog projekta Monj-a, koje je planirano da bude izletište, na kojem  će mladi moći praviti zabave. Imamo jednu lokaciju na kojo bi mogli uraditi  i amfiteatar za nastupe i slično. Na Ratišu će fokus biti na vjerskom turizmu. Vi znate da je to tromeđe tri opštine: Gračanice, Lukavca i Srebrenika, tako da tu planiramo raditi te neke sadržaje.

Možemo reći da, iako ste skoro počeli sa radom, već imate nekoliko realizovanih projekata iza sebe, a neki od njih su završeni u  saradnji sa srednjim školama?

Ibrišević: – Moram pomenuti da smo u proteklom periodu ostvarili dobru saradnju i sa Mješovitom srednjom školom u Gračanici. Ona se odvija na način da u slučaju potrebe renoviranja, kupimo materijal, a učenici uz nadzor profesora završe to. Jedan od tih projekata je i restauracija gradskog Ćire,  koji smo obnovili uz pomoć učenika. Tu smo postavili i odgovarajući znak, klupu za fotografisanje i  sve što je bilo potrebno da izgleda lijepo i uređeno. Ovu jesen, završavamo drugi projekat sa srednjom školom. Već smo nabavili sav potreban materijal. Radi se o izgradnji zaštitne ograde na prilazu tvrđavi u Sokolu-stari grad Soko. Pomenuo bih i da smo inicirali resornom ministarstvu da se uradi pravilnik za polaganje ispita za lokalne vodiče. Takođe, pored ovih projekata, nedavno smo potpisali i ugovor o stažiranju/ praksi turističkih tehničara. Imamo jedno odjeljenje završnih razreda, koji su raspoređeni po određenim punktovima. Uskoro se završava štand u Etni. To će biti naš stalni štand, na kojem će učenici koji su kod nas na praksi, petkom, dijeliti promotivni materijal i promovisati ne samo turističke potencijale, nego i gračaničku privredu. Svakako će tu gostima dijeliti i određene kupone sa popustima, poklonima.. Tog dana će biti otvoren i zavičajni muzej gdje će, takođe, učenici raditi praksu. Otvorićemo i  bosansku ili staru kuću Mare Popović. U sve to, ali i rad ureda, planiramo uključiti učenike da obave praksu. Imamo izuzetnu saradnju sa gračaničkim keranjem, udruženjima žena, kao i  sportskim savezom sa koji smo već organizovali jednu aktivnost: „Pješačenjem do zdravlja“.  U planu je i sponzorstvo „Igara bez granica“, koje će se održati na Termalnim vodama. To je saradnja sa opštinom Petrovo, gdje planiramo da ekipa Gračanice i Petrova se takmiče u šest različitih disciplina.  Smatramo da će t biti zanimljiv događaj koji će dobiti na značaju i ovdje,  ali i diljem ove naše lijepe domovine.

Moramo pomenuti i smještajne kapacitete. Koliko Gračanica u tom pogledu može ponuditi posjetiocima i onima koji bi osim obilaska željeli prenoćiti u ovom gradu?

Ibrišević: –Time se zaista ne možemo pohvaliti. Međutim, u fazi smo da ćemo vrlo brzo imati dovoljan broj smještajnih kapaciteta. Uskoro se završava hotel „Etna“. Takođe, pri kraju je i dokumentacija za izgradnju hotela na Visu, koju treba da radi firma Gerduder Mustafić. I Tu očekujemo, za neke, dvije ili tri godine potpuno novi hotel sa bazenima i spa centrom, koji će odgovarati, prije svega sportskim kolektivima i  za rekreaciju. Zaista mnogo radimo na razvoju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima. Ovih dana je u završetku jedan takav „Afrodita“, i možemo reći da se radi o jednom eksluzivnom smještaju za 15-ak osoba. Nisu veliki, ali su na finoj lokaciji u strogom centru grada. Kvalitetan smještaj i boravak nudi i motel Sax. Svakako, očekujemo i brzo rješenje problematika oko renoviranja starog hotela Tilija.

Na kraju razgovora, da pomenemo i ostale planirane projekte i aktivnosti?

 Ibrišević: Usuradnji sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona i gradskom upravom u toku je realizacija uređenja gradskog parka, koji dobija novo ruho. Uskoro počinjemo i sa uređenjem rukometnog igrališta, gdje zajdno sa kantonalnom turističkom zajednicom radimo na sadržajima s ciljem poboljšanja, u ovom slučaju sportskih spotencijala koje imamo. Već smo završili i projekat postavljanja klupa u centru grada. u narednom periodu u planu je niz aktivnosti, poput poboljšanja turističke  signalizacije

Gračanica kao grad, ili kako to vole reći čaršija, i u periodu pandemije pokazala je tu jačinu i izražen poduzetnički duh. Opstali su i teškim vremenima za sve segmente života. Upravo u tom vremenu, osnovan je i ovaj ured, koji je početak rada iskoristio za lociranje svih onih lokaliteta koji mogu biti iskorišteni kao turistički potencijal, ali i gotov turistički proizvod. Cilj za naredni period je  Gračanicu učiniti atratkivnom lokacijom, koja će imati šta ponuditi i domaćim i stranim turistima. Omogućitii posjetiocima da  osjete i dožive duh prave bosanske čaršije.