Inspekciji stigla prijava za poništenje doktorata Sebije Izetbegović

Kako FTV saznaje, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove stigla je prijava za poništenje doktorata direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.

U narednim danima treba se očekivati od inspekcije da utvrdi činjenično stanje, što je i u njenoj ingerenciji.

Nakon toga svoj izveštaj proslijeđuje Senatu UNSA koji na osnovu njega odlučuje o narednim postupcima jer je u nadležnosti samog Senata odluka o tome da li će doktorat biti poništen.

Po Zakonu o inspekcijskim poslovima, rok za postupanje po prijavi je 15 dana od dana kada je prijava zaprimljena.