Inicijativa pred vijećnicima: Živinice će uskoro imati Gradsku bolnicu na tri sprata

Kroz izmjenu prostorog plana grada Živinice predviđena je lokacija za izgradnju Gradske bolnice u Živinicama.

Za izgradnju bolnice po prvi put definisana je u prostornom planu izgradnja što znači  da se može krenuti sa izradom  projektne izgradnje za otvaranje iste.

Na osnovu ukazanih potreba Grad Živinice je pokrenuo postupak izrade dokumentacije opće bolnice na dijelu parcele k.č.br.755/109 k.o. Živinice Grad u okviru regulacionog plana Novog grada III.

Živinice  bi tako u narednim godinama trebale graditi  na 22.110 m2 bolničkog prostora, Gradsku bolnicu sa Odjeljenjima Interne medicine, Hirurgije, Ginekologije sa porodilištem i Pedijatrije. Trebala bi biti formirana i Odjeljenja Radiologije, Oftalmologije, Anesteziologije, te Otorinolaringologije.

Na trećem spratu bolnice planirano je VIP odjeljenje, ali nije tačno definisano za koga bi ono služilo.