Imenovana nova direktorica Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantoan je danas dala i saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, kojom se Amila Šećerbegović imenuje za direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog stranja Tuzla, na period od četiri godine.