Identifikovani projekti za dalji razvoj grada Tuzle

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, u saradnji s Javnom ustanovom Tuzlanska razvojna agencija TRAG Tuzla, održao je sastanak s predstavnicima gradskih resornih službi, javnih ustanova i preduzeća kako bi identifikovali projekte od značaja za grad, a za koje se može aplicirati na dostupna sredstva viših nivoa vlasti.

Tokom sastanka, dogovoreni su sljedeći koraci koji uključuju dalje pripreme i izradu konkretnih projekata za aplikaciju na dostupna sredstva sa viših nivoa vlasti.

Grad Tuzla