HRW: ‘Neviđene reakcije’ na Istanbulsku konvenciju

Human Rights Watch (HRW) smatra da bi države članice Vijeća Evrope trebale da ojačaju svoje napore u borbi protiv nasilja nad ženama brzom ratifikacijom i provođenjem regionalnog sporazuma o ženskim pravima. HRW kaže da je implementacija i ratifikacija sporazuma naišla na “neviđene reakcije” u brojnim zemljama.

Poziv HRW-a stiže uoči obilježavanja desete godišnjice Konvencije Vijeća Evrope o spriječavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznate kao Istanbulska konvencija. Od stupanja na snagu 2014. Istanbulska konvencija ratificirana je u 33 od 47 zemalja Vijeća Evrope. Dvanaest drugih država potpisalo je Konvenciju, ali je još uvijek nije ratificiralo. Azerbejdžan i Rusija su jedine države Vijeća Evrope koje još uvijek nisu potpisale sporazum. HRW također upozorava da su se neke zemlje povukle ili da prijete povlačenjem iz sporazum, uprkos izvještajima o “porastu porodičnog nasilja”. “Pandemija COVID-19 razotkrila je nasilje nad ženama kao jednu od najdalekosežnijih i najtrajnijih kršenja ljudskih prava i svakodnevnu prijetnju životu i zdravlju žena i djevojaka širom svijeta”, rekla je Hillary Margolis, viša istraživačica ženskih prava HRW-a.

“U ovom momentu članice Vijeća Evrope treba da pokažu da stavljaju ozbiljan prioritet na dobrobit i sigurnost žena i djevojaka, obavezujući se i provodeći Istanbulsku konvenciju”, navodi HRW. Istanbulska konvencija predviđa zaštitu od oblika nasilja koji često nisu ugrađeni u nacionalne zakone, poput seksualnog uznemiravanja ili prisilnog braka, te zahtjeva zaštitu za sve žrtve, bez obzira na godine, porijeklo, seksualnu pripadnost ili imigracijski status. Međutim, početkom ove godine Turska je odlučila da se povuče iz Konvencije, što je potez kojeg su iz HRW-a opisali kao “opasnim rizikom za region”. Poljski ministar pravde prošle godine je najavio da će i oni nastojati da se povuku iz Konvencije, dok su parlamenti u Mađarskoj i Slovačkoj blokirali ratifikaciju. (RSE)