Granična policija BiH objavila uputstvo za one koji putuju u Srbiju

Granična policija Bosne i Hercegovine zaprimila je obavijest o novim propisima za ulazak stranaca u Srbiju, prema kojem građani država zahvaćenih epidemijom virusa korona u ovu zemlju mogu ući samo uz RT-PCR test koji nije stariji od 48 sati.​ Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posljedica spoljnog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Ovi propisi stupaju na snagu u nedjelju, 20. decembra, a Granična policija BiH objavila je uputstvo za građane koji planiraju put u Srbiju.

Kako su i Granične policije BiH naveli uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuje se:

 • na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 sati od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
 • na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
 • na posadu, osoblje i putnike koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
 • na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
 • na maloljetna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji djeteta posjeduje negativan test, ukoliko je potreban;
 • na strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;
 • na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbjednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu.

Iz Granične policije dodaju da se uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuje na strane državljane prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:

 • teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 sati od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
 • teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 sati za brodske sastave i 60 sati za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 sata za brodske sastave i 54 sata za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
 • autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
 • željezničkih vozila i vozopratno osoblje;
 • humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

Takođe, uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuje se na državljane susjednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta.

Iz GP BiH dodaju da se uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuju na državljane susjednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

“Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, pri ulasku u Republiku Srbiju, a koji ne posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, određuje se mjera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana i upozoravaju se na obavezu javljanja nadležnoj KOVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 sata od sata prelaska državne granice. Mjera karantina u kućnim uslovima prestaje da važi prije isteka perioda na koji je izrečena, ako lice kome je određena u periodu trajanja mjere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji. Lica se javljaju KOVID ambulanti ili zavodu za javno zdravlje putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs”, navodi se u saopštenju granične policije BiH.

Ističe se da se obaveza javljanja ambulanti ili zavodu za javno zdravlje ne odnosi:

 • na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
 • na lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;
 • na lica koja su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju;
 • na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
 • na članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi o posadama;
 • teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 sati od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
 • teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 sati za brodske sastave i 60 sati za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 sata za brodske sastave i 54 sata za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
 • autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
 • željezničkih vozila i vozopratno osoblje;
 • humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.