Gradski štab civilne zaštite hitno reagovao povodom elementarne nepogode kojom je srušen krov Gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“

Danas je u Multimedijalnoj sali hitno zasjedao Gradski štab civilne zaštite na kome je iznesena informacija o nastalim štetama i rušenju krova Gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“ tokom vremenskih neprilika protekle noći.

Prema riječima načelnika Gradskog štaba, Mustafe Bajića, uposlenici Službe za civilnu zaštitu izašli su po prijavi na lice mjesta i zajedno sa službenicima Policijske uprave i direktoricom škole obišli prostor škole i konstatovali da je krov Gimnazije u potpunosti uništen, susjedni krov od Mješovite srednje škole oštećen, a da je kabinet informatike sa informatičkom opremom u opasnosti usljed prokišnjavanja. Pored naprijed navedenog, oštećena su i dva putnička vozila.

Uposlenici Službe za civilnu zaštitu obezbjedili su najlone za interventno pokrivanje informatičke opreme i sredstava a zatim zajedno sa direktoricom i uposlenicima Gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“ pristupili izmještanju opreme i stolova iz kabineta informatike i drugih kabineta u prostorije koje ne prokišnjavaju. Aktivnosti izmještanja završene su oko tri sata ujutru.

U jutarnjim satima, Gradonačelnik Nusret Helić sa saradnicima obišao je menadžment Gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“ i Mješovite srednje škole Gračanica te su zajednički konstatovali da su štete velike i da treba hitno djelovati  te privremeno sanirati krov koji prokišnjava, kako bi se stvorili uslovi za trajnu sanaciju. Angažovano je i preduzeće Sagra koje će dati prijedlog interventnih mjera za sanaciju krova, a angažovana je i Služba zaštite i spašavanja za komunalne poslove na uklanjanju porušene konstrukcije krova.

Gradski štab danas je donio i sljedeće zaključke:

  • Gradski štab civilne zaštite spreman je finansijski učestvovati u sanaciji krova i stavlja se na raspolaganje nakon što se dostavi prijedlog interventnih mjera, odnosno predračun za saniranje štete,
  • Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području grada zadužuje se da napravi procjenu štete i istu dostavi Gradskom štabu civilne zaštite i gradonačelniku na razmatranje
  • Gradski štab civilne zaštite dužan je uputiti Ministarstvu obrazovanja TK i Kantonalnoj upravi civilne zaštite dopis kojim će se tražiti poduzimanje mjera u cilju hitne sanacije krova na školi

Grad Gračanica