Gradonačelnik Tuzle održao sastanak sa načelnicima općina Gračanica, Gradačac, Živinice i Kalesija

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, u utorak, 20.03., održao je sastanak sa načelnicima općina Gračanica, Gradačac, Živinice i Kalesija, Nusretom Helićem, Edisom Dervišagićem, Samirom Kamenjakovićem i Seadom Džafićem. Svi prisutni jednoglasno su podržali Inicijativu za izmjene Ustava Federacije BiH i zakona koji su se kroz njihovo iskustvo pokazali kao problem u funkcionisanju lokalne samouprave, poput Zakona o raspodjeli javnih prihoda i Zakona oprincipima lokalne samouprave i drugih.

„Svi znamo da imamo paradoksalan pravni sistem u Bosni i Hercegovini, ali da bi se mijenjao Dejtonski Ustav BiH, trebalo bi za isti stol dovesti, Ameriku, Rusiju, Srbiju, Hrvatsku i BiH, a to ovoga trenutka nije realno. Međutim, sasvim je realno da se ide hronološki, da se prvo pristupi izmjenama Vašingtonskog, a kada se za to steknu uslovi izmjenama Dejtonskog ustava. Nema ni jedne racionalne prepreke da se mijenja Vašingtonski, tj. Ustav Federacije BiH, jer unutar Federacije BiH, imamo deset država, koje imaju ustave, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, potroše ogromne pare na održavanje tih sistema, imamo 11 premijera, 142 ministra, 142 sekretara ministarstava, na stotine poslanika, na stotine savjetnika, što ministara, što premijera, to ne može izdržati ekonomija ove zemlje. To ugrožava BiH. Mi u gradovima i općinama u Federaciji BiH, tj naši građani, iz PDV-a i drugih prihoda, kao što su cestarine, carine i tako dalje, primamo najmanje para na europskom kontinentu. Mi primimo 8,5%, jer imamo kantone.

U Republici Srpskoj prime 24,5%, tri puta više jer nemaju kantone, i već to je dovoljan razlog da se pristupi izmjenama Ustava Federacije, odnosno ukidanju kantona. Ako bi se kantoni kao nivo vlasti ukinuli, a neka ostanu kao teritorija i kao naziv, i imali predstavnike na federalnom nivou vlasti, bužet svakog grada i svake općine u FBiH bio bi 3,5 puta veći, a federalni nivo, zajedno sa budžetima vanbudžetskih fondova, skoro tri puta veći. Dalje, ako bi smo umjesto 36 fondova napravili šest, na primjer Zdravstveni fond, koji ima budžet skoro milijardu i dvjesto hiljada KM i ako bi umjesto jedanaest zdravstvenih fondova, koliko ih sada imamo u FBiH, bio jedan, a da imamo predstavnike svakoga kantona, u tom jednom, ušteda bi bila najmanje 200 miliona KM godišnje, samo u tom jednom Zdravstvenom fondu, a ukupna ušteda na nivou FBiH bi bila između 400 i 500 miliona KM godišnje.

To je prilika za rasterećenje privrede, za smanjenje fiskalnih i ukidanje nekih parafiskalnih nameta, i tako dalje, za povećanje broja zaposlenih i za ekonomski razvoj Federacije. Naš prijedlog je da se kantoni ukinu kao nivo vlasti, da nemamo zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast na nivou kantona, a te nadležnosti da se podijele između Federacije i gradova i općina na području FBiH i da se postigne pravna, socijalna i ekonomska ravnopravnost svih građana Federacije, bez obzira u kojem njenom dijelu žive“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.