Gradonačelnik Tuzle 11. februar proglasio Danom žalosti na području grada Tuzla

Povodom tragičnog događaja i gubitka života sugrađanke Amre Kahrimanović, gradonačelnik Tuzle je donio Odluku o proglašenju Dana žalosti na području grada Tuzle u nedjelju 11. februara.

Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama Gradske uprave i zgradama javnih preduzeća i ustanova.

Na Dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim javnim objektima.

Obavezuju se i mediji sa područja grada Tuzle da svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti.

Grad Tuzla