Gradačac:22. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na 22. redovnoj sjednici Općinskog vijeća od 28.03.2019. razmatrane su 24 tačke dnevnog reda. Općinsko vijeće usvojilo je „Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za 2018.“ kao i „Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Gradačac za 2019.“. Izvršenje budžeta za 2018. je 13.110.459,76 KM što predstavlja 20% više u odnosu na 2017. godinu. Konstatovano je da su prihodi rashodi bili uravnoteženi te da je Općina Gradačac u okviru svojih nadležnosti obezbjedila sredstva i finansirala djelatnosti od značaja za građane i samu lokalnu zajednicu.

 

Općinsko vijeće je donijelo više odluka iz svoje nadležnosti. Usvojena je „Odluka o osnivanju skloništa za napuštene životinje“ kao i „Prijedlog odluke o zabrani nomadske ispaše“ na području općine Gradačac.

Po zaključku sa prethodne sjednice kada je razmatrano stanje JP „ Veterinarska stanica Gradačac“, Vijeće je razmotrilo prijedlog mjere za poboljšanje stanja u ovoj ustanovi.

Data je saglasnost na izmjene Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac koje se odnose na unutrašnju organizaciju ove ustanove. Također usvojen je i Program rada sa prijedlogom Akcionog plana za poboljšanje rada ove ustanove.

Zbog obimnosti dnevnog reda kao i pauze vezane za svečano otvaranje 9. Gradačačkog sajma organskih proizvođača Eko-etno BiH 2019., sjednica je prekinuta uz zakjlučak da se nastavak iste održi u četvrtak 04.04.2019.