Gradačac: Poništenja oglasa za izbor i imenovanja u nadzorne i upravne odbore

Općinsko vijeće Gradačac na sjednici održanoj u petak, donijelo je odluku o poništenju javnih oglasa za izbor i imenovanja u nadzorne i upravne odbore javnih preduzeća i ustanova općine Gradačac.

Oglasi su poništeni zbog dužine trajanja mandata upravnim i nadzornim odborima, koji nisu navedeni u javnim oglasima.

Na istoj sjednici imenovani su privremeni upravni i nadzorni odbori u istom sastavu kao i u prethodnih 90 dana.

Imenovanja su i ovoga puta izvršena na period do okončanja procedure konkursa, a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

(Fena)