Grad Živinice: Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za kupovinu zemljišta u svrhu izgradnje Stočne pijace

JP „Veterinarska stanica” d.o.o. Živinice sa sjedištem u Živinicama poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica za dostavljanje pisanih ponuda za prodaju neizgrađenog zemljišta  na području Grada Živinice za potrebe Stočne pijace.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica, odnosno vlasnici i suvlasnici zemljišta koji ispunjavaju uslove iz ovoj javnog poziva.

Javni poziv se nalazi na linku ispod.

JAVNI POZIV

Grad Živinice