Grad Tuzla upriličio potpisivanje Ugovora za subvenciranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

U Gradskoj upravi Tuzla 2.11.2022.godine upriličeno je potpisivanje ugovora sa upraviteljima-korisnicima sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za subvenciranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada.
Etažnim vlasnicima stambenim i stambeno-poslovnim kolektivnim objektima na području Grada Tuzle iz Budžeta za 2022 godinu Grad Tuzla je obezbijedio sredstva u iznosu od 250.000. 00 KM .
Subvencije se odnose na troškove sanacije zajedničkih dijelova zgrada , fasade i rampe(kosina) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostimas( uklanjanje arhitekstonske barijere.
Sluižba civilne zaštite je objavila dva javna poziva u toku 2022 godine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća te je procedura po drugom Javnom  pozivu okončana 21.10.2022, kada je objavljena konačna lista na kojoj se nalaze 23 prijave koje ispunjavaju uslove za dodjelu subvencija.Po ovom javnom pozivu dodijeljeno je ukupno 123.335, 29KM, dok je u 2022.godine iz Budžeta Grada Tuzle za namjene po oba javna poziva dodjeljeno ukupno 206, 781,36KM.
Prema riječima gradonačelnika Grada Tuzle, Jasmina Imamovića, iz Budžeta za 2022.godine predviđeno je 250, 00.000 KM da možemo davati subvencije za popravku krovova i fasada i za otklanjanje arhitektonskih barijera za osobe  koje imaju teškoća u kretanju,  osobe sa  invaliditetom , starije osobe i slično. Naš poticaj za krovove i fasade je do 50% , kada je u pitanju otklanjanje arhitektonskih barijera mi dajemo do 95%.Ostavili smo namjerno tih 5% zato da upravitelji i etažni vlasnici budu svjesni tog problema i da imamo sinergiju, da to radimo zajedno. Evo potpisali smo ugovore preko 80% sredstava smo realizovali , dakle od 250.000.00 KM oko 207,000.00 KM smo mogli podijeliti jer su aplikacije bile uredne.Mi ćemo opet predvidjeti sredstva i ovaj put očekujemo i više aplikacija i da sve aplikacije budu uredne, kako bismo uradili više posla, naglasio je gradonačelnik Imamović.
Pomočnik gradonačelnika za Službu civilne zaštite, Slavko Stjepić je istakao:- Današnje potpisivanje znači 23 nova ugovora o subvenciranju zajedničkih dijelova zgrada.Ono što je jako bitno je da će ovaj posao postati trajna kategorija na zadovoljstvo svih nas .Mi smo potencirali i potencirati ćemo da se riješe sve kolektivne stambene zgrade kada je u pitanju pristup jer svaki čovjek zaslužuje da dostojno koristi svoju imovinu.Drugi prioritet je da subvenciramo zamjenu krovova koji sadrže azbest i naravno fasade i neka druga oštećenja. Poručio bih sada etažnim vlasnicima da zimski period iskoriste i sagledaju problem i da prikupe dovoljni novca, da bi kvalitetno aplicirali, tako da sljedeće godine možemo krenuti za objavljivanjem Javnog poziva, a mi ćemo iskoristiti, da razmotrimo postojeću odluku i ukoliko procjenimo da treba da ih korigujemo u pravcu jednostavnije procedure mi ćemo to uraditi- pojasnio je Stjepić.
Predstavnica zgrade u ulici Dragiše Trifkovića , Rasema Selesković ističe, dobili smo subvenciju, naša zgrada je stara preko 60 godina , tako da ovaj Ugovor sa zadovoljstvom potpisujem i želim da se zahvalim gradonačelnikui , Službi za civilnu zaštitu, našem upravitelju „Tehnokomerc“ i mojim komšijama što smo sve zajedno realizovali.Zahvaljujem gradonačelniku što vodi računa o zdravlju građana , jer ovim činom uklanja kancerogene materije sa krovova.
Tako misli i potpisnik Ugovora etažnih vlasnika Zoran Jasak sa Stupina, koji je prezadovoljan da se i krov njegove zgrade subvenciranjem troškova dovede u normalno stanje za bezbrižno stanovanje svih stanara. Zahvalio se gradonačelniku koji želi da djelom subvenciranja unaprijedi stanje u oblasti kolektivnog stanovanja u kojima zbog stanja zajedničkih dijelova zgrada dolazi do ugrožavanja života i zdravlja ljudi .
Duška REBIĆ