Grad Tuzla u projektu osnaživanja kapaciteta za podršku djelovanja civilne zaštite

Grad Tuzla učestvuje u projektu “Zapovjedni i operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama – COMMAND d”, kojeg realizuje u saradnji sa Zagrebačkom županijom kao Projektnim koordinatorom i projektnim partnerima gradovima Tirana, Skopje, Podgorica. Projekat se finansira iz fonda Evropske Unije namijenjenog podršci zaštite stanovnika od katastrofa – Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. U periodu od 2 godine koliko traje realizacija ovog projekta, Grad Tuzla će raditi na osnaživanju komandno-operativnog centra u procesu donošenja odluka i kriznog komuniciranja kroz informatizaciju, uvezivanje i analizu ključnih podataka o katastrofama. Specifični cilj ovoga projekta je razvoj operativnih alata kao pomoć pri djelovanju nakon katastrofa, što je bitno u suočavanju sa posljedicama pandemije COVID-19.

Prva konkretna aktivnost realizovana je kroz zajedničku obuku, koja je održana krajem jula ove godine, gdje su partneri na projektu razmijenili znanja i iskustva u provedbi mjera zaštite stanovništva, kroz djelovanje koordinacionih centara za hitno djelovanje (ERCC).

Ovo je veoma važan projekat za Grad Tuzla, jer će omogućiti dodatno funkcionalan i učinkovit zapovjedno-operativni sistem civilne zaštite, te će osigurati pravovremeno aktiviranje operativnih snaga, olakšati proces donošenja odluka komandnih struktura te uskladiti djelovanje operativnih snaga. Planirana je izrada i informatičkog alata koji će se koristiti za simulacije katastrofa, integraciju postojećih podataka u informacioni sistem kroz povezivanje postojećih podataka iz postojećih hidrometeoroških, seizmoloških, katastarskih, vatrogasnih, hitne medicinske pomoći evidencija, te tehnička analiza, procjena potreba i metodologija za obradu podataka.

Evropska Unija je podržala realizaciju projektih aktivnosti u gradu Tuzli, uz finansijsku podršku u iznosu od 91.150,00 KM, uz finansijsko učešće Grada Tuzle u iznosu od 17.500,00 KM.