Grad Tuzla: Podrška aktivnostima Udruženju „Amica Eduka“

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović  sastao se 21.7.2022 sa predstavnicima Udruženja „Amica Educa“, Selmom Aličić, direktoricom i Amilom Kunosić , predsjednicom Upravnog odbora Udruženja.Sasatnku je prisustvovala i Asja Redžić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport , socijalnu zaštitu i mlade.
Cilj sastanka bio je upoznavanje sa aktivnostima Udruženja u oblasti psihosocijalne , te socioekonomskog osnaživanja marginaliziranih  društvanih grupa.Posebno je naglašena narasla potreba za ovom vrstom aktivnosti u peridu za ovom vrstom aktivnosti u periodu tokom i nakon pandemije, socioekonomske krize , te usljed ratnih dešavanja u Ukrajini i drugim djelovima svijeta. Također je istaknuta i sve veća potreba za radom Porodičnog savjetovališta , te umrežavanje i dobra saradnja sa Centrom za socijalni rad Tuzla i drugim institucijama.
Gradonačelnik Imamović je čestitao na rezultatima i kontinuitetu u radu Udruženja „Amica Educa“ , te dodao da je upoznat sa njihovim aktivnostima i da Grad Tuzla u skladu sa njihovim aktivnostima i mogućnostima , kontinurano pruža podršku njihovom radu.Svjesni smo aktuelne socioekonomske situacije i potrebe da  da pored javnih, prije svega socijalnih i zdravstvenih institucija i određenih udruženja koje su u svom dosadašnjem radu dokazale budu dio sistema zaštite , rekao je gradonačelnik , te dodao da će Grad Tuzla nastaviti sa pružanjem podrške Uduženju „Amica Educa“.
Duška REBIĆ