Grad Tuzla: Objavljena Konačna rang lista za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Grad Tuzla objavio je Konačnu rang listu za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada.

Na osnovu člana 11. stav Odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada  Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za subvencioniranje
troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada objavljuje:  KONAČNU RANG LISTU- subvencija troškova izvođenja rampi (kosina) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (uklanjanje arhitektonske barijere).

Kompletnu konačnu rang listu možete pogledati na stranici Gradske uprave u sektoru Javni pozivi ili OVDJE