Grad Tuzla: Objavljen oglas za prijem vatrogasaca na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21 i 10/22) i Odluke o pokretanju postupka popunjavanja upražnjenih radnih mjesta namještenika u organu državne službe putem javnog oglasa, broj: 02/30-A-11819-2022 od 13.06.2022, godine Grad Tuzla objavljuje

J A V N I  O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite

NAZIV RADNOG MJESTA:

Vatrogasac – vozač u Službi civilne zaštite (broj pozicije po Pravilniku 10.2.10.) – 3 (tri) izvršioca,

Više informacija o oglasu možete pogledati OVDJE