Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za manifestacije iz oblasti kulture i sporta

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022.  godinu, za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta. Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sve neprofitne organizacije (udruženja i fondacije) sa sjedištem na području grada Tuzle. Javni poziv je otvoren 21 dan, a krajnji rok za predaju aplikacija je 9. 3. 2022. Informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održat će se u petak, 18.2.2022., u 10:00 sati u prostorijama Ateljea „Ismet Mujezinović“. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa načinom  prijavljivanja, popunjavanja prijavnih obrazaca, kriterijima i ostalim pitanjima značajnim za pravilno apliciranje i učešće na Javnom pozivu.

Tekst Javnog poziva i obrazaca na linku:  https://grad.tuzla.ba/javni-pozivi/

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv_kulturne-i-sportske-manifestacije_2022_za-objavu.pdf