Grad Tuzla: Objavljen Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u povodu obilježavanja značajnih datuma

Dana 9.4.2021. godine Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Grada Tuzla je objavila:

„Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2021. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

Četvrti april
Deveti maj
Petnaesti maj“

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na na web stranici Grada Tuzla, a dostupan je na sljedećem linku:

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2020/06/Javni-konkurs-za-predlaganje-dobitnika-javnih-priznanja-u-2021.-godini-u-povodu-obilje%C5%BEavanja-sljede%C4%87ih-zna%C4%8Dajnih-datuma-iz-historije-Tuzle-i-Bosne-i-Hercegovine.pdf