Grad Tuzla: Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla objavila je danas JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija. U Budžetu Grada Tuzla za 2021. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacijama koje realiziraju neprofitne organizacije, pozicionirana kao:
– „Grantovi za kulturne manifestacije“ u iznosu od 70.000,00 KM i
– „Grantovi za sportske manifestacije“ u iznosu od 70.000,00 KM.

Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima možete pogledati OVDJE