Grad Gračanica: JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o lokaciji za izgradnju gradskog mezarja-groblja

U skladu sa članom 118. stav 1. Statuta Grada Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj 01/23), članom 100. Poslovnika Gradskog vijeća Gračanica (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 06/14 i 07/18 i “Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj: 03/20 i 01/21), članom 24. Odluke o javnim raspravama (“Služben glasnik Grada Gračanica”, broj: 02/22) i Zaključkom Gradskog vijeća broj 01-04-01388-2024 od 28.03.2024. godine Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o lokaciji za izgradnju gradskog mezarja-groblja

 

 

Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica, vjerske zajednice i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja, dostave svoje prijedloge, primjedbe, dopune i sugestije na Nacrt Odluke o lokaciji za izgradnju gradskog mezarja-groblja na adresu: Grad Gračanica, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Bašeskijina 1 ili na e-mail: a.hodzic@gracanica.gov.ba ili a.arnaut@gracanica.gov.ba.

Otvoreni sastanak sa zainteresiranim građanima, predstavnicima vjerskih i mjesnih zajednica, održaće se u četvrtak 09.05.2024. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Grada Gračanica – nova zgrada Gradske uprave na drugom spratu.

 

Javna rasprava traje do 17.05.2024. godine.

Nacrt Odluke o lokaciji za izgradnju gradskog mezarja-groblja objavljen je na web stranici: www.gracanica.gov.ba i oglasnoj tabli Grada Gračanica.

Nacrt Odluke za javnu raspravu 

Grad Gračanica