Gračanica: Svako dijete za neki sport

Danas je u Osnovnoj školi Hasan Kikić počeo projekt Sportskog saveza pod nazivom Svako dijete za neki sport. U okviru projekta stručna lica mjesec dana će raditi sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju.

I ove godine, organizator projekta jeSportski savez Grada Gracanica a u projekat su ukljucena sva djeca sa podrucja našeg grada a namijenjen je djeci sa poteskocama u razvoju.