Gračanica: Kupljen novi kamion za JP Komus

Gračanica: Kupljen novi kamion za JP Komus

Juče je javnom preduzeću Komus isporučen novi kamion za odvoz otpada. Kamion je kupljen uz podršku Grada Gračanica i kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, a vrijednost mu je 230.000 KM.

Ovo ulaganje će značajno poboljšati tehničke kapacitete kada je u pitanju odvoz smeća ali i stvoriti pretpostavke za kupovinu novih u narednom periodu.

„Mi smo danas dobili jedan kamion koji će pomoći komunalnom preduzeću da još kvalitetnije obavlja svoje poslove a trebat će nam u narednom periodu što više ulaganja u sredstva koja će omogućiti da imamo što čišći grad i sredinu „ izjavio je ovom prilikom gradonačelnik Nusret Helić.

Direktor Komusa, Senad Memić rekao je „ovo je šesto vozilo sa kojim raspolaže JP Komus za odvoz i deponovanje otpada. Mi otpad odvozimo u 21-oj  mjesnoj zajednici na području grada i sa ovim kamionom postižemo dugoročnu sigurnost u obavljanju ove usluge“.

Istakli su i to da je kamion došao u pravo vrijeme te da će se i u narednom periodu morati više ulagati u sredstva koja će omogućiti da grad i sredina budu čišći.