Finalna Rang-Lista Odobrenih Projektnih Prijedloga

Na osnovu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, raspisanog „Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja općine Gračanica za 2018.godinu“ od 03.09.2018. godine, Komisija za izbor korisnika poticaja za razvoj privrednih društava i obrta
sa područja Općine Gračanica za 2018.godinu, imenovana od strane Općinskog Načelnika, Rješenjem broj: 02-05-02941-2018 od 06.09.2018.godine, nakon ocjene prispjelih projektnih prijedloga u skladu sa kriterijima definisanim u Smjernicama za aplikante, objavljuje:

Gračanica, 18.10.2018.godine

(gracanicki.ba)