Finalizirane aktivnosti za početak rada Ureda za borbu protiv korupcije

U cilju stvaranja preduslova za početak rada i funkcionisanja novoosnovanog Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, Vlada TK razmatrala je  i prihvatila tekst Sporazuma o privremenom preuzimanju državnog službenika, koji će biti potpisan između Vlade TK i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Naime, ovim Sporazumom se shodno odredbama Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona privremeno preuzima državni službenik iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, koji će budući da ispunjava propisane uslove, uz poslove u Ministarstvu, privremeno obavljati i poslove sekretara Ureda i to do okončanja konkursne procedure za imenovanje Sekretara Ureda koju provodi Agencija za državnu službu, a najduže šest mjeseci.

Radi se o posljednjim aktivnosti u vezi početka rada Ureda, što se svakako smatra velikim iskorakom u segmentu borbe protiv korupcije.