FBiH: U maju više od 95 hiljada turista, najviše noćenja turista iz Hrvatske

U Federaciji BiH u maju ove godine boravilo je 95.868 turista što je za 143,1 posto više u odnosu na maj 2021. godine, a u odnosu na april 2022. godine više za  88,6 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u maju bilo je 33,3 posto, a stranih turista 66,7 posto.

Ukupan broj noćenja turista u maju 2022. godine iznosio je 193.821 što je za 145,5 posto više u odnosu na maj 2021. godine, a u odnosu na april 2022. godine više za 96,7 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja bilo 32 posto, a stranih turista 68 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,5 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (8,5 posto), Srbije (7,7 posto), Turske (7,3 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7,1 posto) i Njemačke (šest posto) što je ukupno 36,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 63,4 posto noćenja, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u maju 2022. godine iznosio je 29.035 što je za 13,2 posto više u odnosu na maj 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u maju iznosila je 24,5 posto.