FBiH: Proizvodnja uglja i dalje upitna, postoji mogućnost redukcije el. energije

Proizvodnja uglja u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje je obustavljena, a mogućnost prekida opskrbe električnom energijom i dalje je otvorena. Depoi Termoelektrane Tuzla ugljem gotovo su ispražnjeni. Od četiri bloka i dalje rade samo dva. Stanje je krajnje ozbiljno, poručuju iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Građani uznemireni, gradske i kantonalne vlasti u Tuzli zabrinute, piše BHRT.

Da je stanje s ugljem veoma teško i da je opskrba električnom energijom iz TE Tuzla upitna, najbolje je opisao rudar Rudnika Dubrave koji na iskopavanju uglja svakodnevno radi.

Almir Mandžuka, rudar

„Ono što imaju na deponiji uglja to će potrošiti za sedam do deset dana i onda neka lože travu, drvo, pucvalu, ono što imaju. To će biti kolaps države. “

Direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija danas nam je kratko samo potvrdio da je stanje s proizvodnjom u termoelektranama u Tuzli i Kaknju krajnje ozbiljno, posebice zbog činjenice da su dva bloka u Tuzli izvan pogona. U Termoelektrani Tuzla objasnili su da u svakom trenutku pronalaze mogućnosti da ne dođe do redukcija.

Mirza Berberović, tehnički direktor u Termoelektrani Tuzla

“Trenutne zalihe na depoima uglja u Termoelektrani Tuzla su dovoljne za rad bloka 3 za toplifikaciju. Što se tiče električne energije blokovi 4 i 5 su stavljeni van funkcije upravo zbog zaliha koje su već bile ugrožene i ne bi omogučile dalji rad bloka u sistemu toplifikacije.”

Građani Tuzle uznemireni. Smatraju da za ovu situaciju nisu krivi rudari nego vlasti koje godinama uništavaju rudnike. Gradske i kantonalne vlasti u Tuzli su veoma zabrinute, kako za sudbinu i položaj rudara tako i za moguće najave redukcija toplotne i električne energije. Pozivaju na socijalni dijalog bez prijetnji redukacijama, jer ovaj grad nema alternativnih rješenja.

Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle

„Sada kad radnici Termoelektrane Tuzla ulažu velike napore da očuvaju sistem proizvodnje električne energije i tople vode za grijanje, u ovom trenutku kada nam radi mogućih redukcija, a samo Tuzli, zašto samo Tuzli?, zaprijećenog nestanka struje prijeti maksimalna ugroženost privrede i svakog domaćinstva, nadležni organi trebaju pokazati poštovanje prema rudarima, razumijevanje rudarskih problema, trebaju danonoćno raditi i razgovarati, uspostaviti istinski socijalni dijalog“

Kadrija Hodžić, premijer Tuzlanskog kantona

„Mi nemamo alternativu. To je jedino gorivo koje u kratkom i srednjem roku možemo da koristimo. U situaciji sveopće krize neminovno je nastaviti socijalni dijalog kojeg može voditi Federalna Vlada, koja to radi čini mi se uspješno, ali s punim uvažavanjem rudara“

Jedan od bivših direktora Elektroprivrede BiH Enver Kreso pojasnio nam je da Elektroprivreda BiH može sada krenuti u proces kupovine veoma skupe električne energije sa slobodnog tržišta, ali da to, kaže, vodi u ekonomski kolaps Federaciju BiH.

Enver Kreso, bivši direktor Elektroprivrede BiH

Situacija je općenito vrlo, vrlo teška i vrlo neugodna. Mi imamo i njegujemo elektroprenos i on je u aneksu 9 Dejtonskog sporazuma. Znači nećemo ostati bez struje, samo je pitanje hoćemo li je moći plačati. Nedavno je Makedonija plaćala 200, 300 eura megavatsat. To je enormno, to je pet do šest puta skuplje nego u BiH.”

Treba podsjetiti da problem opskrbe električnom energijom nije nastao prije pet dana štrajkom rudara, nego dosta ranije kada su i rudari i brojni mediji upozoravali da od gradnje Bloka 7 TE Tuzla nema ništa i da je takozvana najveća poslijeratna investicija postala prošlost bez da je ikada dobila i temelje.