Evo kada je kraj školske godine u osnovnim školama u TK

Svoje obrazovanje u osnovnim školama na području TK ove školske godine završit će 3796 učenika.

„Na osnovu akata u Ministarstvu obrazovanja i nauke ali i godišnjih programa rada škola predviđeno je da kraj školske godine, bude 31. avgusta, a kraj nastavne godine je 30. juna. U osnovnim školama završni razredi završavaju 27 maja.” rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

Učenici prvog razreda osnovnih škola nastavu će završiti 10 juna, a svi ostali učenici nastavu završavaju 17. juna. Do sada u ovom polugodištu kako tvrde iz resornog ministarstva nema potrebe za nadoknadom časova, jer se nastava u većini škola odvijala po planu i programu.

„U ovom polugodištu nismo imali puno prekida da bilo potrebe za naknadom nastave, međutim tamo gdje bude potrebe ona će se realizirati od 13 do 17 juna.“ dodao je Omerović.

U prve razrede osnovnih škola na području TK prošle godine upisano je 3687 učenika. I ove godine, kako tvrde iz Ministarstva , za razliku od prethodnih godina  u prve razrede osnovnih škola upisan je manji broj učenika i to za oko 200 učenika, a zbog čega je taj broj negativan i u stalnom padu razloge traže u masovnom iseljavanju stanovništva.

“Nažalost  odlazaka stanovništva iz BiH, a posebno mladih roditelja se reflektuje na sve sfere društva tako da ni osnovne škole iz toga nisu izuzete. Vjerovatno i zbog toga imamo manji broj upisanih učenika, a to je problem i sa demografijom sa kojom se suočava bh društvo“ zaključuje Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Oko 3800 učenika pristupilo je  polaganju Eksterne mature za učenike devetih osnovnih škola koja je održana 27 aprila, a ove godine se na području TK u srednje škole očekuje upis preko pet hiljada učenika