EU mobilliše svoju faramaceutsku industriju

Evropska unija 28. i 29. marta održala je konferenciju sa preko 300 kompanija iz 25 država članica, a cilj je povećanje kapaciteta za proizvodnju vakcina protiv virusa korona u EU.

Cilj je, naime, da se ubrzaju veze između proizvođača vakcina i kompanija koje se bave izradom ugovora, organizacijom, proizvodnjom, punjenjem i doradom, proizvodnjom opreme, što sve zajedno treba da poboljša planiranje proizvodnje vakcina u Evropi u ovom trenutku, ali i ubuduće.

“Saradnja na kombinovanju komplementarnih mogućnosti farmaceutske industrije i povećanje kapaciteta u proizvodenji vakcina mogu biti presudni za brži proces vakcinacije evropskih građana i prevazilaženje pandemije”, poručeno je iz Brisela.

Iz Brisela apeluju na predstavnike evropske farmaceutske indusrtrije da rade zajedno i tako što bolje iskoriste postojeće kapacitete i da izgrade nove širom Evrope.

“Povećanje proizvodnje vakcina u Evropi je apsolutni prioritet bez presedana, kako za naše neposredne, tako i za srednjoročne potrebe za vakcinacijom”, poručio je komesar za unutrašnje tržište EU, Tieri Bretion.

Prvi dan konfrencije posvećen je saradnji između proizvodnih kompanija koje se bave sirovinama, proizvodnjom, spajanjem i formulacijom i punjenjem i završnom obradom vakcina.

Drugi dan konferencije bio je fokusiran na osiguravanje veza s potencijalnim dobavljačima iz čitavog lanca proizvodnje vakcina, uključujući kompanije koje se bave pakovanjem, skladištenjem, otpremanjem i distribucijom i kao i one koje proizvode prateće elemente poput špriceva i bočica.

Da bi olakšala ove pregovore, Komisija je izdala pismo kojim se daju smjernice o saradanji između kompanija koje učestvuju, uključujući direktne konkurente, a u skladu s pravilima konkurencije EU.