Epidemiološke mjere u TK produžene za još 14 dana

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je usvojila Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ovim su usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje će biti na snazi u periodu važenja ove Naredbe, osim onih odredbi koje su obuhvaćene ovom Naredbom, te važe za područje Tuzlanskog kantona.

Današnjom naredbom dopušteno je okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru uz uslov da se sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju odvijati u prostoru koji omogućava obavezni fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba.

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH dozvoljeno je organiziranje i većih okupljanja pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera i to ne više od 60 osoba u zatvorenom i ne više od 200 ljudi na otvorenom prostoru uz uslov da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski ili PCR test, izdan od registrovane ustanove ili laboratorije, starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba FBiH, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba FBiH ili potvrdu o završenom cijepljenju. Organizator ovakvog skupa dužan je prethodno pribaviti saglasnost od Kriznog štaba ministarstva zdravstva.

Radno vrijeme za sve ugostiteljske i druge objekte dozvoljeno je u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave o radnom vremenu s tim da su nakon 20.00 sati objekti dužni obezbijediti da svi gosti u objektu moraju posjedovati negativan antigenski ili PCR test, izdan od registrovane ustanove ili laboratorije, starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ili potvrdu o prebolovanom Covid-19, starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ili potvrdu o završenom cijepljenju. Za nadzor nad provođenjem ove mjere zadužena je Uprava policije TK.

U veletrgovinama i supermarketima broj kupaca je ograničen na način da se definira prostor od 10m2 prodajnog objekta po potrošaču, dok bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.

Od svih poslovnih subjekata, koji tokom realizacije svojih aktivnosti podrazumjevaju istovremeni boravak većeg broja osoba u zatvorenom prostoru (tržni centri, trgovine, kina, prostorije javnih institucija, restorani, drugi ugostiteljski objekti, itd.) traži se prisustvo Covid redara na ulazu u objekte, koji bi vršili kontrolu sprovođenja važećih naredbi i preporuka.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona je zatraženo da, u skladu sa svojim nadležnostima, vrše pojačan nadzor u smislu kontrole poštovanja važećih epidemioloških mjera i donesenih naredbi.

Od Ministarstva obrazovanja je zatraženo da, obezbijedi striktno poštivanje svih preporučenih mjera u svim obrazovnim ustanovama na području kantona te da, ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u pojedinim ustanovama, u saradnji sa menadžmentom ustanove, na osnovu zajedničke procjene, a u suradnji sa nadležnom higijensko- epidemiološkom službom, donese odluku o organiziranju online modela nastave u nekom odjeljenju, razredu ili kompletnoj obrazovnoj ustanovi.

Mjerama je zabranjena organizacija svih vrsta izleta i ekskurzija u školama i fakultetima, te prisustvo roditelja/staratelja unutar svih predškolskih ustanova na području kantona. Pri ulazu djece u predškolske ustanove obavezna je trijaža djece u smislu postojanja simptoma oboljenja.

Današnja Naredba će se primjenjivati od 12. februara, a važi do 25. februara 2022. godine, osim u slučaju značajnog pogoršanja higijensko- epidemiološke situacije na području kantona ili u slučaju donošenja drugačijih naredbi od strane Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva.