EPBiH – Isporuke uglja prvenstveno za termoelektrane EPBiH i domaće kupce

U okolnostima svjetske energetske krize i realno mogućeg povećanja kozumiranja električne energije u FBiH i BiH, ugalj iz rudnika u sastavu Koncerna EPBiH prvenstveno će se isporučivati za potrebe termo postrojenja Vladajućeg društva – JP Elektroprivreda BiH u Tuzli i Kaknju za potrebe kontinuiranog odvijanja proizvodnje električne energije i time stabilnog snabdijevanja kupaca, a preostale količine, kada je u pitanju plasman uglja za ostale kupce, prevashodno će se isporučivati industriji i kupcima koji ugljem snabdijevaju toplane, škole, bolnice, ostale institucije i domaćinstva na području Federacije BiH.

Rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH, u skladu s ugovorima o vođenju poslova između zavisnih društava – rudnika uglja i JP Elektroprivreda BiH kao Vladajućeg društva, imaju obavezu prvenstvene isporuke uglja u kvantitativnom i kvalitativnom smislu za potrebe Vladajućeg društva, odnosno TE Tuzla i TE Kakanj, kako to zahtijeva Vladajuće društvo.

U ovisnosti od planirane proizvodnje uglja u rudnicima, planira se njegov plasman uglja za prodaju TE Tuzla i TE Kakanj, ostale kupce (industrija i široka potrošnja) i vlastitu potrošnju.

Planom poslovanja za 2022. godinu rudnika u sastavu Koncerna EPBiH, planiran je plasman uglja u količini 4.752.275 tona uglja, od čega 3.906.000 tona ili 80,7 posto ukupne proizvodnje za isporuku TE Tuzla i TE Kakanj, 832.544 tona za ostale kupce (industrija i široka potrošnja) ili 18,9 posto, dok 13.73 tonu uglja ili 0,4 posto koriste za vlastiti potrošnju.

Zaključno sa 19.07.2022. godine, u odnosu na planiranu proizvodnju 2.616.036 tona uglja, ostvarena je manja ukupna proizvodnja za 17 posto, što je rezultiralo i smanjenim plasmanom koji je ostvaren u količini 2.059.777 tona ili 80,22 posto, od čega je za potrebe termoelektrana u Tuzli i Kaknju isporučeno 1.865.668 (87,47 posto od plana), 189.219 tona (44,34 posto) za ostale kupce i za vlastitu potrošnju 4.890 tona (62,41 posto).

Rudnici uglja iz sastava Koncerna EPBiH za prodaju uglja ostalim kupcima u ukupnoj količini čiji iznos prelazi 100.000 KM u jednoj poslovnoj godini, ne mogu vršiti prodaju prije nego dobiju saglasnost na pojedinačno raspolaganje imovinom za prodaju uglja ostalim kupcima.

U 2022. godini, rudnici uglja su na osnovu prethodno dobivene saglasnosti od strane Vladajućeg društva, ugovarali isporuku uglja prvenstveno za industrijske potrošače na području FBiH, te sa kupcima koji ugljem snabdijevaju toplane, škole, bolnice, ostale institucije i domaćinstva na području FBiH.

U Koncernu EPBiH u toku ove godine, samo je RMU „Breza“ zatražio i dobio saglasnost Vladajućeg društva na pojedinačno raspolaganje imovinom za prodaju 6.000 tona uglja u 2022. godini, kupcu na stranom tržištu (Republika Srbija).

Očekivanja su da će u periodu koji predstoji, rudnici proizvesti planirane količine uglja za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj, kao i obezbijediti dovoljne količine uglja za domaće tržište, prvenstveno industriju, toplane, škole, bolnice, domaćinstva i ostale institucije na području FBiH, saopćeno je iz Službe za komunikacije EPBiH.