Ekološke intervencije-ugrožen biološki minum u našim rijekama

Zbog posljedica klimatskih promjena, odnosno ekstremnog porasta temperatura u zraku dovelo je do smanjenja kapaciteta izvorišta naših rijeka i isušivanje rijeka u svom slivu. Ekološke organizacvije i Savez EKO ZELENI TK ,izražavaju  zabrinutost iz više razloga.
1.Posebna je zabrinutost za stanje korita rijeke Jale u Tuzli čije je korito pokazalo svoje dno i inidikativno ulijevanje komunalnih voda u korito što predstavlja opasnost moguću epidemije stanovništva.
2.Također sve druge rijeke su u sličnom stanju
3.Ovim nedostatkom vode dolazi do nestanka flore i faune(biodiverziteta) u tekučicama što je ugroženo.
Pravo III generacije i mogućeg zdravstvenog problema djece, Starih i svih nas.
Savez EKO-ZELENI TK –Predlaže za početak sljedeće:
1.Za dugoročnije rješavanje problema isušivanja korita i ugrožavanje biodiverziteta treba razmotriti na stručnom nivou ekologa i inženjera/nadležni ministarstva, Gradovi, općine, ekološke organizacije, da se u tokovima Jale i drugih rijeka (Spreča, Tinja) izgradi bezbjedonosnu akumulaciju(bransko) kako bi se iz takve akumulacije povremeno puštala voda da se očuva biodiverzitet rijeka i spriječi pojava narušavanja zdravlja stanovništva posebno rijeka koje teku pored nas.
2.Da se izvrši stručni sanitarni monitoring/uviđan u slivu rijeka koji subjekti ispuštaju u rijeke i da se to riješi u skladu sa zakonom o zaštiti vode i Općinskim odlukama o komunalnom redu /urbane sredine, je zagađeno pojavom neprijatnog zraka, a ptice i druge životinje svakodnevno posjećuju korita rijeka koja se stvara u prisustvu raznog otpada.
3. Da se interveniše sa ispiranjem korita rijeke Jale u ovim danima do pojave veće kiše,pokupiti koritni otpad (komunalna preduzeća).
4. Ekološke organizacije su dobronamjene i uvijek stoje na raspolaganju i edukativnim djelovanjem prema stanovništvu i za ekološke projekta od javnog interesa za sve nas , ističe predsjednik Saveza EKO-ZELENI TK , prof,dr. Muhamed Omerović.
Duška REBIĆ