Eko udruženje “Za naš ljepši grad” Živinice

Na osnovu ranijeg projekta “April-mjesec čistoće”, te na osnovu poziva gradske uprave Grada živinice, Eko udruženje”Za naš ljepši grad”Živinice će ove godine učestvovati u akciji “Svi za čiste Živinice”, koja se realizuje 9.maja.

Angažovanje članova udruženja i naših drugih sugrađana, koji će zajedno sa nama učestvovati u pomenutoj akciji će obuhvatiti čišćenje i sakupljanje otpada na izvorištu i odmortištu Toplice u MZ Gornja Lukavica.Za ovu akciju dogovorili smo saradnju sa Savjetom MZ Gornja Lukavica.

Podrška angažovanju članova udruženja i ovaj puta osigurava gradska uprava, Gradsko vijeće i MHD Merhamet Živinice.

Poslije završenog angažovanja na čišćenju i sakupljanju otpada na lokaciji izletišta toplica bit će organizovano druženje članova udruženja.

Eko udruženje “Za naš ljepši grad” će i u narednom periodu nastaviti, samostalno i u saradnji sa svim zainteresovanim pojedincima, sekcijama i eko pokretima, djelovanje koje će afirmisati zaštitu i čuvanje životne sredine, te jačati svijest svih nas o nužnosti takvog odnosa prema zdravlju naših građana, našoj okolini i našim prirodnim bogatstvima./Eko udruženje “Za naš ljepši grad”/

 

(zivinice.ba)