Dvije strane firme u Živinicama do kraja godine zaposlit će 400 radnika

U kabinetu Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića potpisan je još jedan Memorandum o razumijevanju između Općine Živinice i kompanije Elsta Mosdorfer Bosnia. Potpisanim Memorandumom određene su smjernice za saradnju u području ekonomskog razvoja i stvaranju novih radnih mjesta u Općini Živinice.Ciljevi i očekivani rezultati saradnje, koji su predviđeni ovim Memorandumom su stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, unaprjeđenje životnog standarda građana Općine Živinice, zaštita životne sredine, te pružanju podrške socijalno isključenim osobama.

Naime, navedena kompanija je, sa Općinom Živinice, već potpisala jedan ovakav Memorandum za otvaranje firme u poslovnoj zoni Ciljuge II, koja bi u narednih mjesec dana trebala početi sa radom.S obzirom na to da kompanija Elsta Mosdorfer Bosnia ima potrebu za širenjem svojih poslovnih aktivnosti, te za proširenjem proizvodnih kapaciteta kroz izgradnju još jednog novog poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Ciljuge II, namijenjenog isključivo za proizvodnju, sa kojim se treba započeti u narednoj 2019. godini, a da je Općina Živinice zainteresovana za unaprjeđenje kvaliteta života građana kroz bolji kvalitet usluga, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšano poslovno okruženje, stvaranje partnerstava sa socioekonomskim akterima i održivo upravljanje okolišom, došlo je potpisivanja još jednog Memoranduma o saradnji kojim se bliže odredile smjernice za realizaciju planiranih aktivnosti.

Firma Elsta Mosdorfer iz Austrije koja je članica grupacije Knill Grupe, posluje u 16 zemalja svijeta. Većina njihove proizvodje je izvozno orjentisana, oko 95 posto proizvodnje ima svoje tržište u zemljama Evropske unije.Pored navedenih, ciljevi ovog Memoranduma su i zajednički rad u cilju smanjenja socijalne isključenosti i socijalnih razlika, podrška programima za pružanje socijalnih usluga najranjivijim grupama stanovništva, aktivnosti na jačanju šireg pristupa osnovnim socijalnim i zdravstvenim uslugama, kao i poticanje ambijenta za procese bazirane na ljudskim pravima, jednakosti spolova i jačanju uloge žena.

Općina Živinice će, kao i do sada, na raspolaganje ovoj Kompaniji staviti kompletnu administrativnu podršku i pomoć pri prikupljanju neophodne dokumentacije za što bržu i efikasniju realizaciju investicije.Prema riječima predstavnika kompanije Elsta Mosdorfer Bosnia proširenje proizvodnje već u prvoj fazi podrazumijeva i nova zapošljavanja osoba sa odgovarajućim nivoom stručne spreme i kvalifikacija, gdje će prednost dati osobama sa područja Općine Živinice, nezaposlenim osobama evidentiranim na birou za zapošljavanje Živinice, imajući obzira i prema socijalno ugroženim kategorijama.

Također, kompanija će u saradnji sa lokalnom upravom učestvovat na poboljšanju poslovnog i životnog okruženja na području Općine Živinice, te po potrebi učestvovati na radionicama, sastancima i drugim aktivnostima koje budu organizovane od strane lokalne zajednice.

Načelnik Samir Kamenjaković i Elsta Mosdorfer Bosnia su prilikom potpisivanja Memoranduma, koji ima za cilj da se odredi okvir i olakša saradnja između Općine i pomenute kompanije u područjima od zajedničkog interesa, razgovarali su i o zvaničnom otvaranju nove kompanije na području Općine Živinice koje je planirano najdalje do kraja sljedećeg mjeseca.

Općinski načelnik je izrazio veliko zadovoljstvo zbog potpisanog Memoranduma, najviše zbog toga što to znači otvaranje novih radnih mjesta za mlade osobe u Općini Živinice.Naime, u novootvorenoj poslovnoj zoni Ciljuge II, do kraja tekuće godine sa radom će početi dvije strane firme, navedena kompanija Elsta Mosdorfer Bosnia iz Austrije i još jedna iz Njemačke, a čija je ukupna vrijednost ulaganja do sada bila oko 20 miliona KM.

S početkom rada ovih kompanija biće zaposleno oko 400 radnika, dok se prema najavama predstavnika ovih firmi planira i povećanje broja zaposlenih u skladu sa rastom proizvodnje, s obzirom na to da ove kompanije imaju osigurana tržišta za svoje proizvode.

“Rezultat aktivnosti uređenja Poslovne zone Ciljuge II jeste u tome što će dvije strane firme uskoro početi sa radom proizvodnih pogona svojih kompanija, a time se očekuju i prva zapošljavanja, u čemu se i ogleda najveći značaj ne samo stranih nego i domaćih ulaganja. Ovdje imamo višemilonska ulaganja. Pored austrijske firme imamo potpisan sporazum sa jednom njemačkom firmom koja je uložila oko 11 miliona KM, tako da ukupno samo sa ove dvije firme imamo negdje oko 20 miliona ulaganja u firme koje će do kraja tekuće godine svoju proizvodnju imati u Živinicama, u poslovnoj zoni Ciljuge II, što će za posljedicu imati zapošljavanje oko 400 mladih ljudi“, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Kako bi pojednostavila i ubrzala procedure neophodne za otvaranje privatnih firmi ili ulaganja stranih investitora, Općina Žvinice je nedavno otvorila i Centar za biznis.

(akta.ba)