Državljani BiH na prostor Schengena uskoro samo uz posebno odobrenje i sedam eura takse

Državljani zemalja Zapadnog Balkana uskoro će morati, prije polaska na put na područje zemalja Schengena, pomoću internetskog zahtjeva dobiti odobrenje putovanja, a podnositelj zahtjeva za svaki će zahtjev morati platiti naknadu za odobrenje putovanja od sedam eura.

Ambasadori EU su 25. aprila potvrdili dogovor koji su predsjedništvo Vijeća i predstavnici Evropskog parlamenta postigli u vezi s prijedlogom o evropskom sistemu za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS).

“Današnji dogovor još je jedan važan korak u zaštiti vanjskih granica EU. Znajući ko dolazi u EU i prije nego što stigne do granice, jednostavnije ćemo moći zaustaviti one koji možda predstavljaju prijetnju za naše građane”, izjavio je Valentin Radev, bugarski ministar unutrašnjih poslova.

Iz EU ističu da će zahvaljujući ETIAS-u biti moguće unaprijed provesti provjere te, ako to bude potrebno, uskratiti odobrenje putovanja državljanima trećih zemalja kojima nije potrebna viza, a koji putuju na schengensko područje. To će doprinijeti većoj unutarnjoj sigurnosti, sprečavanju nezakonitog useljavanja, zaštiti javnog zdravlja i smanjenju kašnjenja na granicama jer će se osobe koje bi mogle predstavljati rizik u vezi s nekim od navedenih područja identificirati prije dolaska na vanjske granice.

Kako sistem funkcionira

Sistem će se primjenjivati na državljane trećih zemalja izuzete od obaveze posjedovanja vize.

Podaci navedeni u zahtjevima automatski će se uspoređivati s bazama podataka EU i odgovarajućim bazama podataka Interpola kako bi se utvrdilo postoji li osnova za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja putovanja.

Ako ne budu pronađene podudarnosti ni elementi zbog kojih bi bila potrebna daljnja analiza, odobrenje putovanja bit će izdano automatski i brzo. Očekuje se da će tako biti s većinom podnesenih zahtjeva.

Ako bude pronađen rezultat ili element koji zahtijeva daljnju analizu, zahtjev će ručno obraditi nadležna tijela. U tom će slučaju centralna jedinica ETIAS-a najprije provjeriti odgovaraju li podaci zabilježeni u dosjeu zahtjeva podacima koji su uzrokovali pronalaženje rezultata. Ako podaci budu odgovarali ili ako bude postojala određena sumnja, zahtjev će ručno obraditi nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice. Izdavanje odobrenja ili odbijanje zahtjeva u vezi s kojim je pronađen rezultat bit će izvršeno u roku od najviše 96 sati nakon podnošenja zahtjeva ili, ako su zatražene dodatne informacije, u roku od 96 sati nakon zaprimanja tih informacija.

Putovanja avionom ili brodom

Zračni i pomorski prijevoznici morat će prije ukrcaja putnika provjeriti imaju li državljani trećih zemalja koji podliježu obavezi posjedovanja odobrenja putovanja valjano odobrenje putovanja. Počevši od tri godine nakon početka rada ETIAS-a ta će se obveza primjenjivati i na međunarodne prijevoznike za grupni autobuski prijevoz.

Odobrenjem putovanja ne daje se automatski pravo ulaska ili boravka, već konačnu odluku o tome donosi službenik graničnog nadzora.

Odobrenje putovanja bit će valjano tri godine ili do isteka valjanosti putne isprave navedene u postupku podnošenja zahtjeva, ovisno o tome što nastupa prije.

Budući da su ambasadori EU potvrdili dogovor, u ime Vijeća, uredba će biti proslijeđena Evropskom parlamentu radi glasanja u prvom čitanju, a nakon toga Vijeću radi donošenja.

(Klix.ba)