Dom za djecu bez roditeljskog staranja: Obilježen Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježen je jučer i u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli uručili su štićenicima Doma prigodne pakete od novca koji su sakupljali od početka akademske godine u oktobru. Upriličen je program za posjetioce, uz neizbježno podsjećanje na potrebu da djeca svaki, a ne samo jedan dan u godini, budu briga cijelog društva.

Djeca su ukras Planete, ali ne samo jedan dan u godini koji je od usvajanja Konvencije o pravima djeteta, posvećen njima. Značaj 20. novembra Međunarodnog dana djeteta je neupitan i u BiH koja je prije tri decenije ratificirala pomenutu konvenciju. Ovaj dan se tradicionalno obilježava u Domu za nezbrinutu djecu Tuzla.

Amela Tupajić – šefica socio – pedagoške službe ovog doma navodi kako su danas bili domaćini zaposlenicima tuzlanskog Doma zdravlja i drugih za koje je priređen prigodan program.

Dom u Tuzli u kojem trenutno borave 64 štićenika, već dvije decenije, na Međunarodni dan djeteta, posjećuju i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli:

Eldana Dervišagić, studentica 1. godine Pravnog fakulteta kaže da su jedna od generacija koje prikupljanjem novca i kupovinom paketa svake godine obilaze djecu bez roditelja smještenu u ovom domu. Navodi da je novac sakupljan od početka akademske godine u oktobru, te da su sakupili više od 700 KM za koje su kupili pakete.

Bila je ovo prilika i za podsjećanje na značaj samog datuma ali i na prava djeteta u BiH koja su ipak predmet kršenja. Prof.dr. Izudin Hasanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli ukazuje da je to prvenstveno pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu,

“Podjele u državi ne idu u prilog rješavanju ovih problema” – naglasio je dodajući kako je potrebno donijeti normativno zakonodavstvo na nivou države. Zaključuje da „Ad hoc“ rješenja nisu u službi kontinuiteta u zaštiti prava djeteta.

VIDEO RTV TK:

RTV TK