Dobit banaka u Federaciji za devet mjeseci pala za skoro 40 posto

Ukupna dobit banaka u Federaciji BiH /FBiH/ u tri kvartala prošle godine iznosila je 151,2 miliona KM, što je za 99,7 miliona KM ili 39,7 posto manje nego u istom periodu 2019. godine.

Ukupna neto dobit 13 banaka iznosila je 166,7 miliona KM, dok su gubitak iskazale dvije banke u iznosu od 15,5 miliona KM, od čega se 99,1 posto odnosi na gubitak jedne banke, saopšteno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH zaključno sa septembrom prošle godine iznosila je 23,8 milijardi KM i za 403,8 miliona KM ili 1,7 posto je manja u odnosu na kraj 2019. godine.

U devet mjeseci lani ukupni kapital banaka u FBiH iznosi tri milijarde KM, što je za 98,9 miliona KM ili 3,2 posto manje u odnosu na kraj 2019. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM, dok učešće ukupnog kapitala u izvorima na nivou bankarskog sektora FBiH iznosi 12,7 posto.

Krediti su zaključno sa septembrom 2020. iznosili 15,1 milijardu KM i manji su za 107,6 miliona KM ili 0,7 posto u odnosu na kraj 2019. godine.

Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,6 posto, manji su za 0,8 odsto i iznose 7,3 milijarde KM, dok su krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,4 odsto, ostvarili pad od 0,6 odsto i iznose 7,8 milijardi KM.

Depoziti su na kraju septembra prošle godine iznosili 19,2 milijarde KM i u odnosu na kraj 2019. godine, manji su za 236,8 miliona KM ili 1,2 posto.

Štedni depoziti veći su za 30,6 miliona KM ili 0,3 posto, a iznose 9,6 milijardi KM.

Na kraju trećeg kvartala 2020. godine 15 komercijalnih banaka zapošljavalo je ukupno 6.534 lica, što je za 125 zaposlena lica manje u odnosu na kraj 2019. godine.

(RTV Slon/Akta.ba)