Do sada izdato 5.000 elektronskih knjižica, papirne važe do kraja naredne godine

Na uspostavu integrisanog informacionog sistema u zdravstvu Tuzlanskog kantona čekalo se godinama. Iako je novca bilo, provedba ovog procesa tek je počela sada. Kako tvrde u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ovo je najveća reforma zdravstvenog sistema od kako postoji kanton. Sam proces podrazumijeva različite faze, uspostavu elektronskih legitimacija, e-recepta, edukaciju, nabavku opreme zdravstvenim ustanovama i slično. Prva faza je u toku.

”Do sada smo izdali preko 5.000 elektronskih legitimacija. Na području TK egzistira 400 hiljada osiguranika, morali smo krenuti u taj proces kako bi svi naši osiguranici imali elektronske zdravstvene legitimacije. One nisu smetnja papirnoj knjižici u ostvarivanju svojih prava”, navodi Denis Husić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Proces izdavanja elektronskih legitimacija trajat će do kraja naredne godine. Građani zahtjeve za izdavanje ovog dokumenta mogu preuzeti na web stranici Zavoda, popuniti kući i predati u poslovnicu Zavoda. Također, svi poslodavci mogu za svoje radnike predati zahtjeve za izdavanje ovog dokumenta, na način da zahtjeve podijele radnicima koji ih popune, te organizovano firma zahtjeve dostavi Zavodu.

”Nakon provjere podataka i printanja kartica, mobilni tim Zavoda odlazi u određene ustanove i na licu mjesta dijeli elektronske kartice. Treći način podnošenja zahtjeva jeste onaj gdje individualno fizička lica koja plaćaju dobrovoljno ili neka druga osiguranja dođu u poslovnicu ZZO, dobiju zahtjev, popune ga i direktno ga predaju u poslovnicu, gdje on ide u dalju obradu”, ističe Husić.

Sljedeća faza ovog procesa je uspostava elektronskog recepta. Počela je edukacija apotekara, a u narednih desetak dana trebala bi početi edukacija zdravstvenih radnika koji propisuju recepte. Taj proces će trajati duže, jer se radi o velikom broju ljekara uključenih u taj dio posla.

”Planiramo da sa 1.1.2023. godine imamo cjelokupan informatički integrisani sistem uspostavljen na području TK, naravno uz ove varijacije toka izmjene elektronskih legitimacija”, rekao je Husić.

Premijer TK kaže da će ova mjera dovesti do toga da prije svega korisnici zdravstvenih usluga imaju bolje uslove korištenja tih usluga

”To je mjera koja će zatim informatizirati i modernizovati zdravstveni sistem i koja će dovesti do određenih ušteda u budžetu i Zavoda zdravstvenog osiguranja i Tuzlanskog kantona”, ističe Irfan Halilagić, kantonalni premijer.

Jedan od koraka uspostave integrisanog informacionog sistema u zdravstvu je i podrška zdravstvenim ustanovama kroz nabavku opreme. Za te namjene je planirano 600 hiljada KM o čemu bi govora trebalo biti na narednoj sjednici Kantonalne Vlade.